120 DKK inkl. moms

                                                                                   Prøvesæt                                                                                                                     Emnetræning                                           Perspektivtegning

 

 

          Færdighedsregning & emnetræning for 9.-10.klassetrin.                              52 s. A4.  Pris 120,- incl. moms & forsendelse

 

 

            Bogen indeholder:

 

           17 prøvesæt á 50 opgaver - udarbejdet med henblik på afgangsprøven i færdighedsregning.

 

Emnetræning - indenfor områder, som erfaringsmæssigt kan give anledning til problemer.

 

Perspektivtegning - introduktion.

____________________________________________________________________

Facitliste - 40 s., A5, købes separat. Se forsiden.

 

 

 

 

           Skolestyrelsens FSA-evaluering har vist, at lidt under 50% af eleverne løser opgaver som:

 

            Geometriske begreber/konstruktioner, f.eks. tangent til en cirkel

            Begreber/beregninger, f.eks. overfladeareal af kasse

            Målestoksforhold, f.eks. virkelig afstand ud fra kort

            Sammensatte reduktioner, f.eks. ”gange ind i parentes”

            Ligninger med mere end tre led

            Division

            Omsætning fra brøker (bortset fra helt enkle) til decimaltal og procent

 

           - og at omkring 25% af eleverne har problemer med opgaver som:

 

           Kvadratrod og potenser

           Forståelse af brøkbegrebet og regning med brøker

           Regning med tid

           Anvendt matematik, f.eks. besparelse i procent

           Omsætning mellem enheder, f.eks. cm m og liter dl

           Geometriske begreber som omkreds og diagonal

           Pythagoras

 

          Bogen rummer et afsnit med emnetræning indenfor bl.a. ovennævnte områder.