120 DKK inkl. moms

     

                                                                                                        Prøvesæt                                                                                                              Emnetræning                                                  Perspektivtegning                      

 

                                                                          

 

          Færdighedsregning & emnetræning for 8.klassetrin.                                                    48 s., A4. Pris 120,- kr. incl. moms og forsendelse.

 

 

             Bogen indeholder:

 

16 prøvesæt á 50 opgaver - udarbejdet med henblik på afgangsprøven i færdighedsregning.

 

Emnetræning - indenfor områder, som erfaringsmæssigt kan give anledning til problemer.

 

Perspektivtegning - introduktion.  

_______________________________________________________________________

Facitliste - 40 s. A5, købes separat, se forsiden.  

 

 

 

        Skolestyrelsens FSA-evaluering har vist, at lidt under 50% af eleverne løser opgaver som:

 

         Geometriske begreber/konstruktioner, f.eks. tangent til en cirkel

         Begreber/beregninger, f.eks. overfladeareal af kasse

         Målestoksforhold, f.eks. virkelig afstand ud fra kort

         Sammensatte reduktioner, f.eks. ”gange ind i parentes”

         Ligninger med mere end tre led

         Division

         Omsætning fra brøker (bortset fra helt enkle) til decimaltal og procent

 

      - og at omkring 25% af eleverne har problemer med opgaver som:

 

         Kvadratrod og potenser

         Forståelse af brøkbegrebet og regning med brøker

         Regning med tid

         Anvendt matematik, f.eks. besparelse i procent

         Omsætning mellem enheder, f.eks. cm m   og   liter dl

         Geometriske begreber som omkreds og diagonal

         Pythagoras

 

        Bogen rummer et afsnit med emnetræning indenfor bl.a. ovennævnte områder.