110 DKK inkl. moms

 

 

     

                                                                   30 opgavesæt                                                                                                                    Emnetræning                                                Hvordan er det nu...?

 

 

Færdighedsregning & emnetræning for 6.klassetrin.                                                 40 s., A4. Pris 110,- kr. incl. moms og forsendelse.

 

 

Bogen indeholder:

 

30 opgavesæt á 25 opgaver - udarbejdet/opbygget på samme måde som afgangsprøven i færdighedsregning. 

 

Emnetræning - indenfor områder, som erfaringsmæssigt ofte kan give anledning til problemer.

 

Formelsamling og "Hvordan er det nu..?" - de vigtigste ord/begreber kort forklaret.

____________________________________________________________________

Facitliste, 40 s. A5. Købes separat - se forsiden.

 

 

 

Faglige mål. Matematik 6.klassetrin:

 

Addition:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange 

Hele tal med brøker

Brøk + brøk

 

Subtraktion:

Hele tal, negative tal og decimaltal m. tierovergange (lån) 

Decimaltal fra helt tal 

Brøker fra helt tal

 

Multiplikation:

Hele et- og to- og trecifrede tal m. tierovergange 

Enkle decimaltal med hele tal og decimaltal 

 

Division:

To- og trecifrede tal med encifrede tal m. tieroverføring  

 

Talkendskab:

Kende positive og negative hele tal   

Forstå/genkende decimaltal og brøker   

Aflæse positive/negative tal på tallinie  (fx  termometer)

Positionssystemet, hele tal og decimaler 

Kende klokken – regne med tid

Afrunding af beløb - enkle tal som hovedregning  

Reduktion af enkle udtryk 

Enkle ligninger (variable)  

Parenteser, hæve plus/minus-parenteser

Gange ind i parenteser 

 

Brøker/decimaltal/procent:

Omsætte enkle brøker ↔ decimaltal ↔ %   

Finde given brøkdel af helt tal   

Brøkdel af given figur

Enkel procentregning  

Procent af given figur

 

Koordinatsystem:

Aflæse og afsætte punkter i koordinatsystem

Aflæse x- og y-værdier på graf

 

Geometri:

Kende figurers navne  (trekant, firkant, kvadrat, rektangel,  parallelogram, femkant)

Trekanter – retvinklede/spidsvinklede/stumpvinklede

Kende begrebet vinkelret   (90o)

Tegne/måle vinkler korrekt

Linier ved givne figurer  (diagonal, højde, grundlinie, diameter, radius)

Konstruere tegninger ud fra angivne mål.  (kvadrat, rektangel, trekant, cirkel)

Tegne fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Kende til/kunne tegne parallelle linier

Spejling/forskydning/drejning

Målestoksforhold  (omregne enkle tegnings-mål til virkelige mål –  forstå 1 : 100)

Omkreds og areal (måling og beregning af figurer)

Ligedannethed

 

Matematik i anvendelse:

Anvende brøkdele i praktiske sammenhænge (hvor stor en brøkdel er der tilbage, når….)

Anvende areal, omkreds i genkendelige sammenhæng  (hvor stor er grunden…)

Omregne mellem km, m, dm, cm og mm.

Omregne mellem deciliter/ liter og kilo/gram  

Indhente data og anvende/aflæse diagrammer

Enkel kombinatorik  (Hvor mange veje/på hvor mange måder…)

Enkle sandsynligheder for udfald i forskellige sammenhænge