110 DKK inkl. moms

 

 

        

                                                                                                                                 30 opgavesæt                                                                           Emnetræning                                                     Hvordan er det nu...?

 

     

          Færdighedsregning & emnetræning for 5.klassetrin.                                                                        40 s. A4. Pris: 110,- kr. incl. moms & forsendelse.

 

 

           Bogen indeholder:

 

          30 opgavesæt á 25 opgaver - udarbejdet/opbygget på samme måde som afgangsprøven i færdighedsregning.

 

          Emnetræning - på områder, som erfaringsmæssigt ofte kan give anledning til problemer.

 

          Formelsamling og "Hvordan er det nu...?"  - de vigtigste ord/begreber kort forklaret.

          ____________________________________________________________________

          Facitliste, 40 s. A5.  Købes separat, se forsiden.

 

 

Faglige mål.  Matematik 5.klassetrin:

 

Addition:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange 

Addere ægte brøker m. samme nævner 

 

Subtraktion:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange 

Decimaltal fra helt tal 

Ægte brøker m. samme nævner

 

Multiplikation:

Hele et- og tocifrede tal 

Decimaltal m. en decimal med hele tal 

 

Division:

To- og trecifrede tal med encifret tal 

 

Talkendskab:

Positive og negative hele tal   

Forstå/genkende decimaltal og brøker  

Aflæse positive/negative tal på tallinie  (fx  termometer)

Positionssystemet, hele tal og decimaler 

Kende klokken – regne med tid

Afrunding af beløb - enkle tal som hovedregning 

Enkle ligninger (variable)  

 

Brøker/decimaltal/procent:

Omsætte enkle brøker ↔ decimaltal 

Finde given brøkdel af helt tal   

Enkel procentregning  

 

Koordinatsystem:

Aflæse og afsætte punkter i et koordinatsystem

 

Geometri:

Kende figurers navne  (trekant, firkant, kvadrat, rektangel,  parallelogram, femkant)

Linier ved givne figurer  (diagonal, højde, diameter)

Konstruere enkle tegninger ud fra angivne mål. 

Tegne fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Kende til/kunne tegne parallelle linier

Spejling/forskydning

Målestoksforhold  (omregne enkle tegnings-mål til virkelige mål –  forstå 1 : 100)

Omkreds og areal (måling og beregning af enkle figurer)

 

Matematik i anvendelse:

Anvende brøkdele i praktiske sammenhænge (hvor stor en brøkdel er der tilbage, når….)

Anvende areal, omkreds i genkendelige sammenhæng  (hvor stor er en boldbane…)

Omregne mellem km, m, dm, cm og mm.  

Omregne mellem deciliter/ liter og kilo/gram  

Indhente data og anvende/aflæse diagrammer

Udfaldsrum/sandsynlighed for udfald i forskellige sammenhænge